Persondatapolitikk

Clash Media ApS beliggende på adressen Dyrkøb 5, st. 1166 København K (“Clash") gjør alt for å beskytte og respektere din private sfære og dine persondata.


Clash Media ApS er et 100% eid datterselskap av Clash Media Advertising Ltd, Totara Park House, 34-36 Grays Inn Road, London WC1X 8HR, England.


Denne politikken (sammen med Clashs andre betingelser og forhold) forklarer hvordan Clash behandler dine persondata samt rettighetene dine i forbindelse med dette.


Clash arbeider etter forskriftene i Lov om behandling av personopplysninger, lov nr. 429 av 31. mai 2000, endret ved lov nr. 280 av 25. april 2001, og lov nr. 552 av 24. juni 2005 (Persondataloven).


Clash vil under Persondataloven være å betrakte som dataansvarlig.


1. Informasjon som vi innhenter

Clash vil innhente og behandle følgende data om deg:


Informasjonen du gir når du fyller ut Clashs onlineformular/tilbudssystem i forbindelse med loddtrekningene våre, på www.clash-media.com (Clashs hjemmeside) eller relaterte nettsider, eller en hvilken som helst annen måte du kontakter Clash på, herunder bl.a. din IP-adresse osv. som angitt i punktet nedenfor, og persondata i form av navn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-postadresse og telefonnummer.


Hvis du ikke ønsker at Clash skal innhente og behandle dine persondata må du unngå å klikke på "Fortsett"-boksen når du fyller ut Clashs online tilbudssystem.


Bare når du har klikket på boksen "Fortsett" og dermed har gitt Clash ditt samtykke vil Clash innhente og behandle dine persondata.


Dersom du kontakter Clash kan Clash beholde dokumentasjon på korrespondansen; detaljer fra transaksjoner du foretar på Clashs nettside(r) samt registreringen av ordren din; detaljer fra ditt besøk på Clashs nettside(r) samt ressursene/innholdet du har hatt tilgang til.


2. IP-adresse og informasjonskapsler

Clash vil innhente informasjon vedrørende din datamaskin, din IP-adresse (hvis det finnes en slik), operativsystemet ditt samt din type nettleser for Clashs systemadministrasjon, samt rapportere aggregert informasjon til Clashs annonsører. Dette er utelukkende statistisk data omkring aktivitetene og atferden til Clashs brukere, og man vil ikke kunne identifisere enkeltindivider.


Av samme årsaker vil Clash sannsynligvis registrere og behandle informasjon omkring din generelle internettatferd ved bruk av en informasjonskapselfil som ligger på harddisken på datamaskinen din. Informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre Clashs tjenester til deg, estimere antallet av brukere samt brukeratferd, lagre informasjon om preferansene dine samt ”kjenne deg igjen” når du kommer tilbake til Clashs nettside(r).


Du kan innstille nettleseren din til å nekte informasjonskapsler. Men da vil du miste muligheten for å kunne utnytte Clashs nettside(r) fullt ut, og du vil ikke kunne få fordelen av visse spesialtilbud som Clash av og til kommer med.


Du bes også være oppmerksom på at firmaer som reklamerer på Clashs nettside(r) muligens også bruker informasjonskapsler. Clash har ikke tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene.


3. Formål med innhenting og behandling av dine opplysninger

Clash innhenter og behandler dine opplysninger med følgende formål:


* For å sikre at innholdet på Clashs nettside(r) blir presentert så effektivt som mulig til deg og datamaskinen din
* For å presentere deg for informasjon, produkter, tjenesteytelser eller tilbud som du ber om eller som Clash mener vil interessere deg (men bare dersom du har akseptert å motta disse).
* For å informere deg om endringer i Clashs tjenester.


4. Videreformidling av dine opplysninger

Clash vil, i henhold til avkrysningsboksene på Clashs nettside(r) eller i andre tilfeller hvor du har gitt Clash ditt samtykke, sende dine relevante persondata videre til Clashs kunder. Dette vil alltid skje i henhold til Clashs persondatapolitikk.


Hvis du ikke ønsker at Clash skal gi dine persondata videre må du unngå å klikke på "Fortsett"-boksen når du fyller ut Clashs online tilbudssystem.


Bare når du har klikket på boksen "Fortsett" og dermed har gitt Clash ditt samtykke vil Clash videregi dine persondata til kundene våre.


5. Avmelding

Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av Clash bes du sende en e-post til nettsidene hvor du har registrert dine personlige opplysninger.


Disse nettsidene vil også ha en avmeldingslink som sørger for å melde deg av den spesifikke tjenesten.


* Alternativt kan du sende en e-post til info@clash-media.com med beskjed om hvilke tjenester du ønsker å avmelde.


6. Utlevering av dine opplysninger

Clash kan bli nødt til å utlevere dine persondata til en tredjepart:


* Hvis Clash selger eller kjøper en gitt virksomhet eller et gitt aktiv kan Clash fremvise dine persondata til en potensiell kjøper eller selger av en slik virksomhet eller et slikt aktiv.
* Hvis Clash eller størstedelen av dets aktiver overtas av en tredjepart vil alle personlige opplysninger om Clashs brukere og kunder som Clash måtte ha lagret på det tidspunktet inngå som en del av de overdratte aktivene.
* Hvis Clash er forpliktet ved lov til å fremvise og/eller utlevere dine persondata, eller for å effektivisere Clashs betingelser og forhold dersom det finnes lovlig.


7. Tredjeparts nettsider

Clashs nettside(r) vil av og til inneholde linker til tredjeparts nettsider.

Hvis du følger en link til hvilken som helst av disse nettsidene, så vær oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne forhold og betingelser samt sin egen persondatapolitikk.


* Clash tar ikke ansvar og kan ikke stilles til ansvar for disse nettsidene eller deres betingelser og politikk.


8. Hvor dine personlige data blir lagret

Opplysningene og dataen som Clash innhenter fra deg kan bli overført til, lagret og behandlet i et land utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).


Bare når du har klikket på boksen "Fortsett" ved utfylling av Clashs online tilbudssystem og dermed har gitt Clash ditt samtykke vil Clash kunne overføre, lagre og behandle dine persondata i et land utenfor EEA.


Selv om Clash gjør alt for å beskytte dine persondata kan ikke Clash garantere sikkerheten av dine data i overføringen til Clashs nettside(r), og alle gitte overføringer skjer på eget ansvar.


9. Innsikt og innsigelser

Som registrert hos Clash har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registrering av opplysningene dine, og du har rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg.


Disse rettighetene har du etter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse med dette rettes til Clash via e-post: info@clash-media.com.


10. Endringer av vår persondatapolitikk

Clash forplikter seg til å oppfylle kravene til beskyttelse av privatlivets fred løpende.


* Endringer av Clashs persondatapolitikk vil bli føyd til på denne siden eller du vil om nødvendig bli orientert via e-post.


11. Kontakt

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler til denne persondatapolitikken, og de bes sendes til info@clash-media.com.

 

© Clash Media Advertising Limited 2006 - 2008